Grupa GONAR

Ogłoszenie                    Katowice 18-11-2016r

 

„Zarząd GONAR-Baildon Serwis  Sp. z o.o. w Katowicach, na podstawie art. 500 § 2 prim Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości Plan Połączenia Spółki GONAR-BIS Sp. z o.o. ze Spółkami: GONAR – Stalownia Baildon Serwis Sp. z o.o., GONAR – Stalownia Baildon Sp. z o.o. i „GONAR – Walcownia Rur: Sp. z o.o. wraz z załącznikami:”

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 1A

Załącznik nr. 1B

Załącznik nr. 1C

Załącznik nr. 1D

Załącznik nr. 2A

Załącznik nr. 2B

Załącznik nr. 2C

Załącznik nr. 2D.

Załącznik nr. 3A

Załącznik nr. 3B

Załącznik nr. 3C

Załącznik nr.3D