GRUPA GONAR

Ogłoszenie                    Katowice 18-11-2016r

 

„Zarząd GONAR-Walcownia Rur Sp. z o.o. w Katowicach, na podstawie art. 500 § 2 prim Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości Plan Połączenia Spółki GONAR-BIS Sp. z o.o. ze Spółkami: GONAR – Stalownia Baildon Serwis Sp. z o.o., GONAR – Stalownia Baildon Sp. z o.o. i „GONAR – Walcownia Rur: Sp. z o.o. wraz z załącznikami:”

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 1A

Załącznik nr. 1B

Załącznik nr. 1C

Załącznik nr. 1D

Załącznik nr. 2A

Załącznik nr. 2B

Załącznik nr. 2C

Załącznik nr. 2D.

Załącznik nr. 3A

Załącznik nr. 3B

Załącznik nr. 3C

Załącznik nr.3D

Firma produkuje rury według następujących warunków technicznych:

PN-80/H-74219 gatunki stali (R35, R45, R55, R65, 18G2, 18G2A)
PN-H-74252 gatunki stali (K10, K18, 16M, 15HM)
DIN 1629 gatunki stali (ST 37.0; ST 52.0)
DIN 17175 gatunki stali (St 35.8; St 45.8)
PN-EN 10210 gatunki stali (S235JRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH, S355J2H)
PN-EN 10208 gatunki stali (L290NB, L360NB, L245NB)
PN-EN 10216-2 gatunki stali (P195GH, P235GH, P265GH)

Wytwarzamy również rury w innych gatunkach stali: 40H, H25T, 1H13, OH17T itp.
Kontakt:

Witold Przondziono 032/608-65-21, 604 404 572
Robert Trzęsimiech 032/608-22-12, 604 404 672
Robert Cicho 032/608-22-12, 504 041 649

INFORMACJA DODATKOWA

Gonar Walcowania Rur Sp. z o.o. posiada uznanie takich Towarzystw Klasyfikacyjnych Klasyfikacyjnych Dozorowanych jak:

- Urząd Dozoru Technicznego
- Polski Rejestr Statków
- Lloyd's Register
- Germanischer Lloyd
Nasze rury posiadają znak bezpieczeństwa "B".
W zależności od wykorzystywanych asortymentów rur przeprowadza się poza sprawdzeniem powierzchni i wymiarów następujące badania:

- Próba szczelności
- Określenie składu chemicznego
- Określenie własności mechanicznych w temperaturze otoczenia, w temperaturze podwyższonej i temperaturze obniżonej

Przeprowadzenia prób technicznych:

- Spłaszczania
- Roztłaczania
- Pierścieniowych
- Wywijania kołnierza
- Zginania
- Badanie jakości rur metodą ultradźwiękową
- Badanie udarności
Nasza oferta dostępna jest w serwisie internetowym na stronie www.rury.com.pl