KRÓLMET

Rys historyczny.
Założycielem grupy KROLMET jest Stefan Król.
Stefan Król rozpoczął działalność gospodarczą w 1978 r., początkowo jako Zakład Ślusarski, a następnie jako Odlewnia Precyzyjna.
W pierwszym okresie przedmiotem działalności była produkcja odlewów.
W wyniku rozwoju firma poszerzyła przedmiot działalności i oprócz produkcji w 1995 r. rozpoczęła działalność handlową. Powstała wtedy Hurtownia Artykułów Metalowych, która oprócz bazy głównej w Zawierciu prowadziła sieć sklepów.
Działalność gospodarcza prowadzona była wówczas pod firma „KROLMET” Stefan Król
W 1997 r. firma uzyskała status Zakładu Pracy Chronionej. Ze statusu tego firma zrezygnowała w 2006 r. W okresie tym zatrudniała dużą ilość pracowników niepełnosprawnych.
W roku 1999 Stefan Król w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej pod firma „KROLMET” Stefan Król zakupił zorganizowana część zakładów LUCZNIK w Radomiu i na bazie zakupionych składników majątkowych utworzony został Oddział Zamiejscowy Odlewni Precyzyjnej firmy „KROLMET” Stefan Król.
W 2006 r. powstaje spółka KROLMET Sp. z o.o. z/s w Zawierciu, gdzie w „KROLMET” Stefan Król w formie aportu wniósł Odlewnie Precyzyjną w Zawierciu i Hurtownie Artykułów Metalowych w Zawierciu. Wszystkie udziały w spółce objęli Stefan i Olga Król
Również w 2006 r. zostało zakupionych 60% udziałów spółki pod firma Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa „SPECODLEW” Sp. z o.o. z/s w Krakowie, gdzie w zamian za wniesiony aport Stefan Król w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod firma „KROLMET” Stefan Król objął 32% udziałów, a spółka „KROLMET” Sp. z o.o. z/s w Zawierciu nabyła i objęła 28% udziałów.
W latach 2006-2007 „KROLMET” Stefan Król ograniczał działalność handlowa poprzez likwidacje sieci sklepów. Rozwijał natomiast działalność wytwórczą w zakresie produkcji odlewów.
Spółka w oparciu o odlewy precyzyjne produkuje narzędzia do wierceń, noże do kombajnów górniczych dla kopalń węgla, rud miedzi, cynku i ołowiu oraz kamieniołomów. Wykonywane są również prace doświadczalne i wdrożeniowe.
Ponadto, produkuje narzędzia i urządzenia dla drogownictwa, leśnictwa, hut żelaza, przemysłu petrochemicznego i mineralnego, a także dla przedsiębiorstw budowlanych.

 

ISTOTNE ZALETY

 • wysoka dokładność wymiarowa przy najściślejszych tolerancjach
 • dowolne kształtowanie budowy części
 • bardzo dobra jakość powierzchni
 • korzystna obróbka

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Produkujemy odlewy:

 • żeliwo szare
 • żeliwo niskostopowe
 • żeliwo sferoidalne kl 400 i 500
 • staliwa węglowe
 • staliwa niskostopowe
 • staliwa nierdzewne i kwasoodporne
 • staliwa manganowe
 • brązy i mosiądze
 • stopy aluminium

Masa odlewów od 0,01 kg do 10,5 kg