GI

20-08-2020r.

Plan połączenia Spółki GONAR SYSTEMS INTERNATIONAL Sp. z o.o.

i

GONAR INTERNATIONAL S.A.

 

Firma Gonar  International S.A. –  powstała w 2005 roku jako spółka z o.o.

W 2008 roku Sp. z o.o. została przekształcona w Spółkę Akcyjną.


Zakres działalności:
Docelowym przedmiotem działalności Spółkii zgodnie z wpisem do REGON była produkcja narzędzi.

Spółka do dzisiaj nie rozpoczęła bezpośredniej produkcji narzędzi i jest w dalszym ciągu Spółką finansującą produkcję i dystrybucję narzędzi

i systemów kotwień w spółkach zależnych.

 

Władze Gonar-International S.A.
Zarząd

- Prezes Zarządu – Rafał Zarzycki
- Członek Zarządu – Mirosław Palczyński