Gonar S.A.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE FORMY PRAWNEJ/NAZWY SPÓŁKI

W imieniu spółki GONAR S.A. uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 września 2020 r. nastąpiło 

przekształcenie spółki GONAR Sp. z o.o. w spółkę GONAR S.A. W tym dniu nastąpił wpis

przekształcenia Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik zawiadomienia