GONAR - BIS Sp. z o.o. w ramach Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego wraz z Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN oraz Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie realizuje projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania ultra-wytrzymałych stali przeznaczonych na strategiczne elementy maszyn w przemyśle wydobywczym”

 

Wartość projektu:                30 846 763,75 zł.

Wartość dofinansowania:  16 361 989,25 zł.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

 

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania ultra-wytrzymałych stali wykorzystywanych w przemyśle wydobywczym. Zastosowanie nowych rozwiązań technologiczno-materiałowych umożliwi otrzymanie elementów młotka dolnego o wyższych właściwościach mechanicznych jak również obniży koszt produkcji.