OFERTA   /  OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Narzędzia z połączeniami stożkowymi do wierceń udarowych
4o46' - Żerdź
Oferta
L
mm
Nr katalogowy
300
500
600
2801403
2801405
2801406