OFERTA   /  OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Narzędzia z połączeniami stożkowymi do wierceń udarowych
4o46' - Żerdź
Oferta
L
mm
Nr katalogowy
bez uszczelnienia
Nr katalogowy
z uszczelnieniem
800
1600
2400
3200
4000
1003080
1003160
1003240
1003320
1003400
1003081
1003161
1003241
1003321
1003401