OFERTA   /  OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Narzędzia z połączeniami stożkowymi do wierceń udarowych
4o46' - Żerdź
Oferta
L
mm
Nr katalogowy
2000
2160
2200
2300
2440
2500
2700
2900
3100
3300
28017201
28017211
28017221
28017231
28017241
28017251
28017271
28017291
28017311
28017331