OFERTA   /  OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Narzędzia z połączeniami stożkowymi do wierceń udarowych
4o46' - Żerdzie
Oferta
L
mm
Nr katalogowy
bez uszczelnienia
Nr katalogowy
z uszczelnieniem
800
1600
2400
3200
4000
1004080
1004160
1004240
1004320
1004400
1004081
1004161
1004241
1004321
1004400
Oferta
L
mm
Nr katalogowy
bez uszczelnienia
Nr katalogowy
z uszczelnieniem
800
1600
2400
3200
4000
1304080
1304160
1304240
1304320
1304400
1304081
1304161
1304241
1304321
1304401
Oferta
L
mm
Nr katalogowy
bez uszczelnienia
Nr katalogowy
z uszczelnieniem
800
1600
2400
3200
4000
1704080
1704160
1704240
1704320
1704400
1704081
1704161
1704241
1704321
1704401