OFERTA   /  OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Narzędzia z połączeniami stożkowymi do wierceń udarowych
4o46' - Żerdzie
Oferta
L
mm
Nr katalogowy
1600
2400
3200
4000
2862116
2862124
2862132
2862140
Oferta
L
mm
Nr katalogowy
3100
3700
4000
1504310
1504370
1504400
Oferta
L
mm
Nr katalogowy
1800
2400
9260431
9260432
Oferta
L
mm
Nr katalogowy
3100
3700
4000
1604310
1604370
1604400
Oferta
L
mm
Nr katalogowy
2750
3050
9260362
9260361