OFERTA   /  OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Narzędzia z połączeniami stożkowymi do wierceń udarowych
7o - Koronki
Oferta
Średnica
D
mm
Otwory boczne Otwory czołowe Słupki Obwodowe Słupki Czołowe Nr katalogowy
30 - - 1x5 3x7 2x7 59300250
Oferta
Średnica
D
mm
Otwory boczne Otwory czołowe Słupki Obwodowe Słupki Czołowe Nr katalogowy
30
32
33
34
35
36
38
40
41
42
43
45
2x5
2x5
2x5
2x5
2x5
2x5
2x5
2x5
2x5
2x5
2x5
2x5
1x5
1x5
1x5
1x5
1x5
1x5
1x5
1x5
1x5
1x5
1x5
1x5
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4130702
4132702
4133702
4134702
4135702
4136702
41387020
4140702
4141702
4142702
4143702
4145702
Oferta
Średnica
D
mm
Otwory boczne Otwory czołowe Słupki Obwodowe Słupki Czołowe Nr katalogowy
27 2x4 - - - - - - 4027702