OFERTA   /  OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Narzędzia z połączeniami stożkowymi do wierceń udarowych
7o - Żerdzie sześciokątne
Oferta
L
mm
Nr katalogowy
800
1600
2400
3200
4000
1070086
1070166
1070246
1070326
1070406
Oferta
L
mm
Nr katalogowy
800
1600
2400
3200
4000
2803908
2803916
2803924
2803932
2803940