OFERTA   /  OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Narzędzia z połączeniami stożkowymi do wierceń udarowych
7o - Żerdzie
Oferta
L
mm
Nr katalogowy
800
1600
2400
3200
4000
1370080
1370160
1370240
1370320
1370400
Oferta
L
mm
Nr katalogowy
800
1600
2400
3200
4000
13700802
13701602
13702402
13703202
13704002