OFERTA   /  OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Narzędzia z połączeniami stożkowymi do wierceń udarowych
7o7'' - Żerdzie
Oferta
L
mm
Nr katalogowy
bez uszczelnienia
Nr katalogowy
z uszczelnieniem
800
1600
2400
3200
4000
1007080
1007160
1007240
1007320
1007400
1007081
1007161
1007241
1007321
1007401
Oferta
L
mm
Nr katalogowy
bez uszczelnienia
Nr katalogowy
z uszczelnieniem
800
1600
2400
3200
4000
1307080
1307160
1307240
1307320
1307400
1307081
1307161
1307241
1307321
1307401
Oferta
L
mm
Nr katalogowy
bez uszczelnienia
Nr katalogowy
z uszczelnieniem
800
1600
2400
3200
4000
1707080
1707160
1707240
1707320
1707400
1707081
1707161
1707241
1707321
1707401