OFERTA   /  OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Narzędzia z połączeniami stożkowymi do wierceń udarowych
7o7'' - Żerdzie
Oferta
L
mm
Nr katalogowy
bez uszczelnienia
800
1600
2400
3200
4000
2803608
2803616
2803624
2803632
2803640
Oferta
L
mm
Nr katalogowy
bez uszczelnienia
2750
3050
160709305
160709275