OFERTA   /  OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Narzędzia do wiercenia obrotowego
Żerdzie spiralne żebrowe Z39,Z52
Oferta
D
mm
L
mm
Nr katalogowy
39 500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
3039205
3039210
3039215
3039220
3039225
3039230
3039235
3039240
D
mm
L
mm
Nr katalogowy
52 500
1000
1500
2000
2500
3000
3052205
3052210
3052215
3052220
3052225
3052230
Oferta
D
mm
L
mm
Nr katalogowy
39 1000
1500

2000
3202110
3202115
3202120