OFERTA   /  OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Wiertła monolityczne do wierceń udarowych
6 kt 22 x 108 podtaczane
Oferta
S 6 kt
mm
L1
mm
L
mm
Nr
katalogowy
19 108 230
250
300
350
400
500
09222342
09222542
09223042
09223542
09224042
09225042
S 6 kt
mm
L1
mm
L
mm
Nr
katalogowy
19 82,5 230
250
300
350
400
500
09222343
09222543
09223043
09223543
09224043
09225043
S 6 kt
mm
L1
mm
L
mm
Nr
katalogowy
22 108 230
250
300
350
400
500
09222340
09222540
09223040
09223540
09224040
09225040
S 6 kt
mm
L1
mm
L
mm
Nr
katalogowy
22 82,5 230
250
300
350
400
500
09222341
09222541
09223041
09223541
09224041
09225041