OFERTA   /  OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Narzędzia z połączeniami stożkowymi do wierceń udarowych
4o46' - Koronki
Oferta
Średnica
Dmm
Otwory boczne Otwory czołowe Słupki obwodowe Słupki czołowe Nr katalogowy
28 1x5 1x4 4x6 1x6 59280150
Oferta
Średnica
Dmm
Otwory boczne Otwory czołowe Słupki obwodowe Słupki czołowe Nr katalogowy
30 - - 1x5 3x7 2x6 59308550
Oferta
Średnica
Dmm
Otwory boczne Otwory czołowe Słupki obwodowe Słupki czołowe Nr katalogowy
28
30
2x5
2x5
1x5
1x5
- -
- -
- -
- -
4128102
4130102
Oferta
Średnica
Dmm
Otwory boczne Otwory czołowe Słupki obwodowe Słupki czołowe Nr katalogowy
26
27
28
29
30
2x5
2x5
2x5
2x5
2x5
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4026102
4027102
4028102
4029102
4030102