FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

 

Firma GONAR – BIS Sp. z o.o. realizuje projekt „Innowacyjna technologia wykonywania narzędzi skrawających z zastosowaniem ekologicznych technik lutowania”.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013: Oś priorytetowa 1 – Badanie i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych.


Celem projektu jest opracowanie nowej technologii wykonywania narzędzi z wkładkami skrawającymi wykonywanymi z materiałów metalowo ceramicznych, umożliwiającej znaczącą poprawę ich parametrów eksploatacyjnych.

 

KONTAKT:
 

GONAR – BIS Sp. z o.o.
ul. Obroki 109
40-833 Katowice
Tel.  (32) 207 12 00
Fax: (32) 207 12 50
 

Pan Tadeusz Piotrowski, tel. (32) 207 12 51, adres e-mail: piotrowski@gonar.com.pl
Pan Andrzej Kala, tel. (32) 207 12 52

 

 

 

 

www.poig.gov.pl                         www.mir.gov.pl                         www.ncbir.gov.pl