ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE O CENĘ nr 1/2022
z dnia:
 25.03.2022 r. Gonar-Bis Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o wycenę dożywotniej licencji/oprogramowania zgodnie z kryteriami wskazanymi w załączniku.  Niniejsze zapytanie o cenę ma na celu oszacowanie stawek rynkowych.

Zapytanie o cenę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/2021
z dnia:
 08.02.2022 r. na dostawę i uruchomienie kompleksowego pieca do obróbki cieplno - chemicznej.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wymagania szczegółowe 

Wiedza i doświadczenie

Oświadczenie o niezaleganiu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie nr 21/2022 z dnia 08.02.2022 r. dotyczące dostawy i uruchomienia kompleksowego pieca do obróbki cieplno - chemicznej,  wybrano ofertę złożoną przez:

SECO/WARWICK S.A.
ul. Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin
NIP: 9270100756

W/w dostawa jest realizowana w ramach projektu: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania ultra-wytrzymałych stali przeznaczonych na strategiczne elementy maszyn w przemyśle wydobywczym”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20/2021
z dnia: 27.10.2021 r. na dostawę oprzyrządowania mocującego – uchwytów mocujących.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie nr 20/2021 z dnia 27.10.2021 r. na dostawę i oprzyrządowania mocującego – uchwyty mocujące,  wybrano ofertę złożoną przez:

P.H.U. DAKO DANIEL KOZA
Czarna Wieś, ul. Słoneczna 25, Węglowice
NIP 5741776995

 W/w dostawa jest realizowana w ramach projektu: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania ultra-wytrzymałych stali przeznaczonych na strategiczne elementy maszyn w przemyśle wydobywczym”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/2021
z dnia: 06.08.2021 r. 

na dostawę na dostawę i uruchomienie konturografu.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o niezaleganiu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie nr 19/2021 z dnia 06.08.2021 r. na dostawę i uruchomienie konturografu,  wybrano ofertę złożoną przez:

Mahr Polska Sp. z o.o.
ul. Gimnazjalna 4, 01-364 Warszawa
NIP 108-000-66-65

W/w dostawa jest realizowana w ramach projektu: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania ultra-wytrzymałych stali przeznaczonych na strategiczne elementy maszyn w przemyśle wydobywczym”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2021
z dnia: 14.07.2021 r. 

na dostawę materiałów i surowców niezbędnych do wykonania detali młotków – stal.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o zachowaniu poufności

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie nr 18/2021 z dnia 14.07.2021 r. na dostawę materiałów i surowców niezbędnych do wykonania detali młotków – stal,  wybrano ofertę złożoną przez:

 ACATRAIN e.V.
Bernhard v. Cotta  4, 09599 Freiberg, Niemcy
Nr 220/142/05016

W/w dostawa jest realizowana w ramach projektu: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania ultra-wytrzymałych stali przeznaczonych na strategiczne elementy maszyn w przemyśle wydobywczym”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/2021
z dnia: 09.07.2021 r. 

na wykonanie usługi z zakresu obliczeń numerycznych z wykorzystaniem zaawansowanych programów inżynierskich w celu optymalizacji kształtu elementów młotka dolnego.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o niezaleganiu

Oświadczenie o zachowaniu poufności

Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie nr 17/2021 z dnia 09.07.2021 r. na wykonanie usługi z zakresu obliczeń numerycznych

z wykorzystaniem zaawansowanych programów inżynierskich w celu optymalizacji kształtu elementów młotka dolnego wybrano ofertę firmy

 

KOMES Sp. z o.o.
ul. Na Grobli 34, 50-421 Wrocław
NIP 8992741211
 

W/w usługa jest realizowana w ramach projektu: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania ultra-wytrzymałych stali przeznaczonych na strategiczne elementy maszyn w przemyśle wydobywczym”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/2021
z dnia: 02.07.2021 r.
na dostawę znakowarki wraz z instalacją

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o niezaleganiu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie nr 16/2021 z dnia 02.07.2021 r. na dostawę znakowarki wraz z instalacją  wybrano ofertę firmy

 COLOP Polska Sp. z o.o.
ul. Smolenia 16, 41-902 Bytom

NIP 6260003470

 W/w zakup jest realizowany w ramach projektu: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania ultra-wytrzymałych stali przeznaczonych na strategiczne elementy maszyn w przemyśle wydobywczym”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/2021
z dnia: 08.06.2021 r.
na dostawę i uruchomienie szlifierki do wałków CNC

Zapytanie ofertowe

Wymagania szczegółowe 

Formularz ofertowy

Oświadczenie o niezaleganiu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wyborze oferenta  – zapytanie ofertowe nr 15/2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 15/2021 z dnia: 08.06.2021 r.  dotyczące dostawy i uruchomienia szlifierki do wałków CNC wybrano ofertę firmy:

ISOTEK Sp. z o.o.

ul. Św. Szczepana 57, 61-465 Poznań

NIP 782-15-95-788

 

W/w zakup urządzenia jest realizowany w ramach projektu: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania ultra-wytrzymałych stali przeznaczonych na strategiczne elementy maszyn w przemyśle wydobywczym”

Informacja o wyborze oferenta została umieszczona na stronie Bazy Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/52664?sekcja=oferty

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/2021
z dnia: 01.04.2021 r.

na dostawę i uruchomienie stanowiska z robotem do obsługi trzech obrabiarek CNC

Zapytanie ofertowe

Wymagania szczegółowe 

Formularz ofertowy

Oświadczenie o niezaleganiu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie nr 14/2021 z dnia 01.04.2021 r. na dostawę i uruchomienie stanowiska z robotem do obsługi trzech obrabiarek CNC wybrano ofertę firmy

 

 

ACaRS Sp. z o.o.

ul. Niepołomska 55, 31-572 Kraków

NIP 675-152-00-39

 

W/w zakup stanowiska jest realizowany w ramach projektu: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania ultra-wytrzymałych stali przeznaczonych na strategiczne elementy maszyn w przemyśle wydobywczym”

 

Informacja o wyborze oferenta została umieszczona na stronie Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/41150?sekcja=oferty

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2021
z dnia: 30.03.2021 r.

na  dostawę i uruchomienie centrum frezarskiego CNC

Zapytanie ofertowe

Wymagania szczegółowe 

Formularz ofertowy

Oświadczenie o niezaleganiu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 13/2021 z dnia 30.03.2021 r. na dostawę i uruchomienie centrum frezarskiego CNC wybrano ofertę firmy:

 

Yamazaki Mazak Central Europe Sp. z o.o.

Oddział w Polsce

ul. Trasa Renców 33

40-878 Katowice

 

W/w zakup urządzenia jest realizowany w ramach projektu: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania ultra-wytrzymałych stali przeznaczonych na strategiczne elementy maszyn w przemyśle wydobywczym”

 

 Informacja o wyborze oferenta została umieszczona na stronie Bazy Konkurencyjności: Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2021 z dnia: 30.03.2021 r. na dostawę i uruchomienie centrum frezarskiego CNC (funduszeeuropejskie.gov.pl)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2021
z dnia: 24.03.2021 r.
na dostawę i uruchomienie szlifierki do wałków CNC

W dniu 25.03.2021 r. skorygowano treść załącznika WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE z uwagi na omyłkę pisarską na stronie nr 3 w zdaniu "Dostawca gwarantuje osiągnięcie założonych parametrów szlifierki bezkłowej, co będzie sprawdzane podczas próby określonej w warunkach odbioru w okresie max. do 30 dni od montażu i uruchomienia." Prawidłowo jest: Dostawca gwarantuje osiągnięcie założonych parametrów szlifierki do wałków CNC, co będzie sprawdzane podczas próby określonej w warunkach odbioru w okresie max. do 30 dni od montażu i uruchomienia." Aktualny załącznik to "WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE_12_KOREKTA na dostawę i uruchomienie szlifierki do wałków 12_2021_korekta 25.03.2021".

Zapytanie ofertowe

Wymagania szczegółowe 

Wymagania szczegółowe korekta

Formularz ofertowy

Oświadczenie o niezaleganiu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 12/2021 z dnia 24.03.2021 r. na dostawę i uruchomienie szlifierki do wałków CNC: postępowanie nie zostało rozstrzygnięte z uwagi na brak ofert spełniających kryteria Zamawiającego.

 

Informacja o wynikach postępowania  została upubliczniona na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/39346?sekcja=oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2021
z dnia: 26.01.2021 r.

na dostawę i uruchomienie instalacji filtra odciągowo-odpylającego zapylone powietrze 

Zapytanie ofertowe

Wymagania szczegółowe 

Formularz ofertowy

Oświadczenie o niezaleganiu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyborze oferenta  – zapytanie ofertowe nr 11/2021

 

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 11/2021 z dnia: 26.01.2021 r.  na dostawę i uruchomienie instalacji filtra odciągowo-odpylającego zapylone powietrze wybrano ofertę firmy:

 NESTRO PPHU Sp. z o.o.

  ul. Kolejowa 2, Stare Olesno, 46-300 Olesno

  NIP 5761495897

W/w zakup urządzenia jest realizowany w ramach projektu: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania ultra-wytrzymałych stali przeznaczonych na strategiczne elementy maszyn w przemyśle wydobywczym”

Informacja o wyborze oferenta została umieszczona na stronie Bazy Konkurencyjności:

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/28916?sekcja=oferty

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2020

z dnia: 20.11.2020 r.

na dostawę i uruchomienie Centrum frezarsko-tokarskiego CNC

Zapytanie ofertowe

Wymagania szczegółowe 

Formularz ofertowy

Oświadczenie o niezaleganiu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wyborze oferenta  – zapytanie ofertowe nr 10/2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 10/2020 z dnia: 20.11.2020 r.  na  dostawę i uruchomienie Centrum frezarsko-tokarskiego CNC  wybrano ofertę firmy:

YAMAZAKI Mazak Central Europe  Sp. z o.o. Oddział w Polsce

ul. Trasa im. Nikodema i Józefa Renców  33, 40-878 Katowice

NIP 2050000227

 

W/w zakup urządzenia jest realizowany w ramach projektu: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania ultra-wytrzymałych stali przeznaczonych na strategiczne elementy maszyn w przemyśle wydobywczym”

Informacja o wyborze oferenta została umieszczona na stronie Bazy Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/18075?sekcja=oferty

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2020

z dnia: 12.11.2020 r.

na dostawę i uruchomienie Centrum tokarskiego CNC

Zapytanie ofertowe

Wymagania szczegółowe 

Formularz ofertowy

Oświadczenie o niezaleganiu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wyborze oferenta  – zapytanie ofertowe nr 9/2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 9/2020 z dnia: 12.11.2020 r.  na  dostawę i uruchomienie Centrum tokarskiego CNC  wybrano ofertę firmy:

YAMAZAKI Mazak Central Europe  Sp. z o.o. Oddział w Polsce

ul. Trasa im. Nikodema i Józefa Renców  33, 40-878 Katowice

NIP 2050000227

W/w zakup urządzenia jest realizowany w ramach projektu: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania ultra-wytrzymałych stali przeznaczonych na strategiczne elementy maszyn w przemyśle wydobywczym”

Informacja o wyborze oferenta została umieszczona na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16564

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2020

z dnia: 09.11.2020 r.

na dostawę i uruchomienie Centrum tokarskiego CNC

Zapytanie ofertowe

Wymagania szczegółowe 

Formularz ofertowy

Oświadczenie o niezaleganiu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wyborze oferenta  – zapytanie ofertowe nr 8/2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 8/2020 z dnia: 09.11.2020 r.  na  dostawę i uruchomienie Centrum tokarskiego CNC  wybrano ofertę firmy:

YAMAZAKI Mazak Central Europe  Sp. z o.o. Oddział w Polsce

ul. Trasa im. Nikodema i Józefa Renców  33, 40-878 Katowice

NIP 2050000227

W/w zakup urządzenia jest realizowany w ramach projektu: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania ultra-wytrzymałych stali przeznaczonych na strategiczne elementy maszyn w przemyśle wydobywczym”

Informacja o wyborze oferenta została umieszczona na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16124

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2020

z dnia: 22.09.2020 r.

na dostawę i uruchomienie 11 zestawów rozwiertaków do rozwiercania płaszczy 3,5”,5”,6” oraz cylindrów 3,5”, 4”, 5” oraz 6”

Zapytanie ofertowe

Wymagania szczegółowe 

Formularz ofertowy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wyborze oferenta  – zapytanie ofertowe nr 7/2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 7/2020 z dnia: 22.09.2020r.  na  ,,  dostawę i uruchomienie 11 zestawów rozwiertaków do rozwiercania płaszczy 3,5”,5”,6” oraz cylindrów 3,5”, 4”, 5” oraz 6”  wybrano ofertę firmy:

SUMITOMO ELECTRIC HARTMETALL GmbH

Konrad-Zuse Str.9

47877 Willich

W/w zakup urządzenia jest realizowany w ramach projektu: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania ultra-wytrzymałych stali przeznaczonych na strategiczne elementy maszyn w przemyśle wydobywczym”

Informacja o wyborze oferenta została umieszczona na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2020

z dnia: 20.08.2020r.

na dostawę i uruchomienie myjni natryskowej z koszem obrotowym

Zapytanie ofertowe

Wymagania szczegółowe 

Formularz ofertowy

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wyborze oferenta  – zapytanie ofertowe nr 6/2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/2020 z dnia: 20.08.2020r.  na  ,, dostawę i uruchomienie myjni natryskowej z koszem obrotowym” wybrano ofertę firmy:

"CASTOR" Unia Gospodarcza Sp. z o.o.

ul. Szadoka 8

40-801 Katowice

W/w zakup urządzenia jest realizowany w ramach projektu: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania ultra-wytrzymałych stali przeznaczonych na strategiczne elementy maszyn w przemyśle wydobywczym”

Informacja o wyborze oferenta została umieszczona na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2020

z dnia: 17.08.2020r.

na dostawę i uruchomienie myjni natryskowej z koszem obrotowym

Zapytanie ofertowe

Wymagania szczegółowe 

Formularz ofertowy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dot. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2020

z dnia 17.08.2020r.

„ Postepowanie zostało anulowane”

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2020

z dnia: 19.05.2020r.

na  dostawę i uruchomienie szlifierki bezkłowej

Zapytanie ofertowe

Wymagania szczegółowe 2

Formularz ofertowy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wyborze oferenta  – zapytanie ofertowe nr 4/2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/2020 z dnia: 19 maj 2020r.  na  ,, dostawę i uruchomienie szlifierki bezkłowej wybrano ofertę firmy:

Isotek Sp. z o.o.

61-465 Poznań, ul. Św. Szczepana 57

W/w zakup urządzenia jest realizowany w ramach projektu: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania ultra-wytrzymałych stali przeznaczonych na strategiczne elementy maszyn w przemyśle wydobywczym”

Informacja o wyborze oferenta została umieszczona na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Informacja dot. zmian w zapytaniu ofertowym nr 4/2020

Zmiana dotyczy zmiany wymagań szczegółowych. Wprowadzona zmiana nie ma wpływu na termin składania ofert. W załączeniu plik "Wymagania Szczegółowe 2" po zmianie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2020

z dnia: 13.03.2020r.

na wykonanie usługi

„analiza i dobór optymalnych warunków skrawania ultra wytrzymałej stali”

Zapytanie ofertowe

Wymagania szczegółowe

Formularz ofertowy

Odpowiedzi na pytania Oferenta

 

Informacja o wyborze oferenta  – zapytanie ofertowe nr 3/2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2020 z dnia: 13 marzec 2020 r. dotyczące wykonanie usługi: „analiza i dobór optymalnych warunków skrawania ultra wytrzymałej stali

 wybrano ofertę firmy:

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

30-011 Kraków, ul. Wrocławska 37A

W/w usługa jest realizowana w ramach projektu„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania ultra-wytrzymałych stali przeznaczonych na strategiczne elementy maszyn w przemyśle wydobywczym”

Informacja o wyborze oferenta została umieszczona na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Z w/w oferentem zostanie zawarta umowa.

Katowice,  09 kwiecień 2020 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dot. zapytania ofertowego nr 3/2020

Informujemy, że odpowiedzi na zadawane pytania dot. niniejszego zapytania zostały umieszczone na stronie: www.gonar.com.pl oraz  bazie konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

Jednocześnie informujemy, że w związku z powyższym zostaje przedłużony termin składania ofert do dnia 03-04-2020r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2020

z dnia: 26.02.2020r.

na wykonanie usługi

„opracowanie technologii wytwarzania narzędzi ściernych super twardych (na bazie diamentu albo regularnego azotku boru) do obróbki w procesie szlifowania wew. i zew. elementów młotka dolnego”

 

Zapytanie ofertowe

Wymagania szczegółowe

Formularz ofertowy

Odpowiedzi na pytania Oferenta

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferenta  – zapytanie ofertowe nr 2/2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2020 z dnia: 26 lutego 2020 r. dotyczące wykonanie usługi„opracowanie technologii wytwarzania narzędzi ściernych super twardych (na bazie diamentu albo regularnego azotku boru) do obróbki w procesie szlifowania wew. i zew. elementów młotka dolnego”

 wybrano ofertę firmy:

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

30-011 Kraków, ul. Wrocławska 37A

W/w usługa jest realizowana w ramach projektu„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania ultra-wytrzymałych stali przeznaczonych na strategiczne elementy maszyn w przemyśle wydobywczym”

Informacja o wyborze oferenta została umieszczona na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Z w/w oferentem zostanie zawarta umowa.

Katowice,  17 marzec 2020 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020

z dnia: 21.02.2020r.

na wykonanie usługi

„analiza i dobór optymalnych warunków skrawania ultra wytrzymałej stali”

Zapytanie ofertowe

Wymagania szczegółowe

Formularz ofertowy

 

 

Odpowiedż na zapytanie ofertowe nr 1/2020

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż postępowanie ofertowe dotyczące „analiza i dobór optymalnych warunków skrawania ultra wytrzymałej stali”– Zapytanie ofertowe nr 1/2020 z dnia 21 luty 2020 r.; termin składania ofert 06-03-2020 r. nie zostało rozstrzygnięte z  powodu braku ofert spełniających kryteria.
Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania została umieszczona na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Zapytanie Ofertowe Nr POIR/GON/1/2019
z dnia 14 czerwca 2019 roku

 

Informacja o wyborze oferenta – zapytanie ofertowe nr POIR/GON/1/2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr POIR/GON/1/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. dotyczące usługi opracowania parametrów obróbki cieplno-plastycznej nowych gatunków stali wybrano ofertę firmy:

Institut für Metallformung, TU Bergakademie Freiberg Bernhard von Cotta Str. 4

D-09599 Freiberg Niemcy.

W/w usługa jest realizowana w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania ultra wytrzymałych stali przeznaczonych na strategiczne elementy maszyn stosowanych w przemyśle wydobywczym” realizowanego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  lata 2014-2020

Informacja o wyborze oferenta została umieszczona na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Z w/w oferentem zostanie zawarta umowa.